Skip to Content

אוריינטציה של כיווני רחובות בערים בישראל

ביולי 2018 נתקלתי בפוסט של Geoff Boeing שמפתח את ספריית OSMnx לניתוח מידע קרטוגרפי. הוא תיאר שימוש בספריה כדי ליצור תרשים שמתאר את התפלגות הכיוונים של רחובות בערים שונות בעולם.

השתמשתי בקוד שלו (בשיפורים קלים) והפעלתי אותו על 12 הערים הגדולות בישראל (לפי ויקיפדיה). הנה התוצאה:

הקוד שמייצר את התרשים נמצא ברשיון MIT ב- GitHub.